responsive web templates


A L L S O F T-INFO

ALLSOFT-Info s.r.l. prestează servicii de informatică și întreținerea tehnicii de calcul începând cu anul 2016. Însă personalul, experiența și parțial activele au fost preluate de la societatea comercială ALLSoft s.r.l. care a ființat din anul 1992 până în decembrie 2015. Începând cu 01 / 2016 ALLSoft s.r.l. și-a schimbat acționariatul și s-a transformat în ALLSOFT-INFO s.r.l., conform legislației în vigoare la data respectivă.

Adresă

Str. Logofăt Tăutu Bl.2 Ap.1 / 4
Bacău   Jud. Bacău Cod 600188

         Contacts

          Mobil1 : +40 722 689424 
          Mobil2 : +40 745 995568
          Fix / Fax : +40 334 405380