free bootstrap template

Pachet software de Gestiune Masă lemnoasă fasonată  Ocoale private  

Cod produs: 13004.
Pachetul software se livrează pe bază de contract. Beneficiarul primește drepturi de utilizare produs software și nu de proprietate.
Pachetul software gestionează datele corespunzătoare masei lemoase fasonată pentru următoarele tipuri de gestiuni:

1. Locco cioată
2. Platformă
3. Depozite
4. Modul ocol care integrează informațiile generate cu cele 3 module, prezentate mai sus. Acest modul este conectat și cu modulul ocol care generează loturile.
Firma ALLSOFT-Info srl pune la dispoziția beneficiarului module pentru fiecare tip de gestiune în parte, dacă datele sunt administrate de către gestionar. În aceste situații informațiile de raportare către ocol sunt transferate automat în baza de date a ocolului numai după ce sunt validate de către compartimentul producție și contabilitate. 
Fondul de date este gestionat cu Microsoft SQL Server Express 2017.
Instalarea și configurarea pachetelor soft sunt efectuate de către proiectant, care asigură asistență pentru definirea nomenclatoarelor, actualizarea datelor, generarea tuturor raportărilor, cât și transferul datelor către ocol. Asistența este asigurată pentru două luni consecutive de evidență.
Orice incident de exploatare cauzat de proiectant, va fi remediat de către furnizor fără costuri suplimentare, conform clauzelor contractuale. 
Contravaloarea licenței de exploatare acoperă următoarele aspecte:
1.  modul ocol - 7000lei
2. modul depozit - 4000lei / depozit
3. modul gestionar locco cioată: 450lei / gestionar
4. modul gestionar platformă: 450lei / gestionar / platformă
Pentru modulul ocol, sau gestiune depozit plata se poate face integral la instalare sau în cel mult 2 rate, prima rată la întocmirea contractului și rata a 2-a după cel mult 3 zile lucrătoare de la prima închidere de lună cu prezentul pachet software.

Pentru gestiunea locco cioată sau platformă plata se va efectua anticipat.
Pentru alte detalii, nespecificate în această pagină de strictă informare, completați formularul de contact cu cererea d-voastră.

Adresă

Str. Logofăt Tăutu Bl.2 Ap.1 / 4
Bacău   Jud. Bacău Cod 600188

         Contacts

          Mobil1 : +40 722 689424 
          Mobil2 : +40 745 995568
          Fix / Fax : +40

       Email

       office@allsoft-info.ro